Villkor


Förändring av order:
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl inte kan ändras.


Ångerrätt:
Konsumenter har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. Enligt nämnda lag gäller också att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick i originalförpackning. Detta inkluderar även obruten förpackning när det gäller motorer. Returfrakt och transportrisk ansvarar kunden för. Kvitto ska bifogas. Returer får INTE skickas mot postförskott eller efterkrav.
Länk till Distansavtalslagen


Avbeställning :
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kunden fram till den tidpunkt ordern effektuerats. RC Maffian äger motsvarande rätt att annullera en beställning. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är alltså inte möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.


Personuppgifter:
RC Maffian lagrar personuppgifter i ett kundregister och dessa lämnas inte vidare till någon. De kan dock användas för företagets egen marknadsföring.


Tvist:
Vid eventuella tvister följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.


Garantier:
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas självklart av garanti mot fabrikationsfel. Våra grossister avgör om det är en garantifråga eller inte. Garanti gäller endast mot uppvisande av kvitto. Kunden står alltid för fraktkostnaden till oss, vi står alltid för returfrakten om ärendet räknas som garanti.